fredag 28. november 2008

(Manglende) Åpenhet på Sametinget

Akkurat avsluttet årets siste plenumsmøte, nærmest et parodi av et møte!

Manglende informasjon til representantene fra Sametingsrådet og regjeringen var en gjenganger. Når man spør Sametingsrådet spørsmål, så får man ikke svar. Det er vår arbeidsstituasjon på Sametinget, tenk deg det!

Tirsdag behandlet vi rådetsberetning, og da har man mulighet å kommentere, si meninger og spørre. Men å forvente svar når man spør Sametingetsrådet, det kan vi lenger ikke vente, æ e skuffa!

Hadde spørmål hva rådet hadde gjort med Reinmerke saken (fra februar), Sapmi saken (fra februar) og om framdriften til saken som Aili Keskitalo og Olaf Eliassen fremmet i mai måned om samiske bygdesamfunn. Samme svar, eller samme manglende svar. Forstår jo da at ingenting har skjedd med sakene. Spurte også om avtalen som Sametinget skal gjøre (eller har gjort) med Innovasjon Norge, ingen svar til det heller.

Spurte på tirsdag om hvilken kontakt Sametinget har hatt med Finnmark Fylkeskommune, etter at Smith utvalget rapport ble fremlagt, ja du gjettet riktig: Ingen svar!

Ved behandlingen av av 45/08 "Evaluering av Sametingets virkemidler til næringsutvikling", spurte igjen om avtalen med Innovasjon Norge. Fikk ikke svar med det første, men fikk svar når jeg spurte for andre gang. Svaret var at, ingen avtale var inngått. Og at avtalen skulle gjøres og at den skal refereres i forbindelse med fremleggelse av rådets beretning.

Sametinget skal altså IKKE behandles av Sametingsplenum, hvilket er høyst bemerkelsesmessig! Flere andre enkelt representanter støttet heller ikke rådets strategi, så kanskje vi får den til plenum, den som venter får se....

Minerallov saken burde hete: Deler av mineralloven
Ettersom at Sametingsrådet ikke har skaffet Sametingsrepresentantene hele lovforslaget, men bare de delene som regjeringen mener er viktige for samene. Altså: det er regjeringen som bestemmer hva som er viktig for Sametinget å behandle, ikke Sametinget som kanskje hadde vært naturlig...? Det som jeg heller ikke liker er at Sametingsrådet ikke informererer representantene om dette!

Nå gjenstår det å se hva som skjer på neste Sametingsplenum...

1 kommentar:

Randi Kristin sa...

Ja, hvis det er dette AP kaller åpenhet i sametinget og nærmere-folket må jeg si Sametinget har et alvorlig problem. APs unnfallenhet gjør at man ikke får innsyn i rådets gjøren og laden, noe som medfører at opposisjonen ikke har noen mulighet å følge den virksomhet som utøves mellom plenumssamlingene. Slik Sametinget fremstår nå, er rådet redusert til et stempel-råd hvor det foreligger stor administrativ frihet i politikkutformingen. Akkurat nå er det i byråkatiet makten sitter!