mandag 29. juni 2009

Statsgrunn i Finnmark???

Leser sitat fra dagens Sagat, artikkelen heter "Kartlegger samiske mineraler først":

"Sametingspresident Egil Olli sier omfanget av kartleggingsvirksomheten er kjent for Sametinget. Han tror prioriteringen er gjort ut fra det faktum at det meste av Sør-Norge er privat grunn, og selv om det er lov å lete også på privat grunn er det enklere å lete på statsgrunn."

Vil bare påminne Egil Olli 0m at i Finnmark, som artikkelen fokuserer mest på, har vi Finnmarkseiendommen som grunneier. Ikke staten!!!

Ingen kommentarer: