onsdag 1. juli 2009

Giske utnevner pressestøtte utvalg

Kulturministeren Trond Giske varslet på Nordiske Mediedager i mai, en større gjennomgang av pressestøtten, arbeidet har vissnok kommet i gang og en kommisjon blir satt sammen i disse dager.

Utvalget, eller kommisjonen hvis du vil, skal blant annet gå igjennom rammene for mediastøtten. I følge Juornalisten blir medlemmene oppnevnt før Giske tar sommerferie.

Jeg foreslår at Sálas (Sámi lágádus- ja aviisasearvi / Samisk forelegger- og avisforening) skal være med i utvalget for å ivareta samiske medietilbud.

Ingen kommentarer: